Konsultacje telefoniczne z nauczycielem 

 

RADA RODZICÓW - od miesiąca października - składka 30 zł miesięcznie. Przelewamy na konto Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Brzegu nr: 29 8863 0009 2000 0022 7579 0001

Tytuł przelewu - Imię i nazwisko dziecka, grupa, dopisek - składka Rada Rodziców.

 

 

  Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie (np. poprzez grupę na Whatsapp).

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020


Tematyka kompleksowa:
1. Przedszkolakiem fajnie być!
2. Bezpieczna droga do przedszkola.
3. W przedszkolu wesoło się bawimy i ważnych zasad się uczymy.
4. Co nam jesień z sadu niesie.

I Temat bloku: Przedszkolakiem fajnie być!
-
powitanie dzieci ,przypomnienie imion kolegów i koleżanek
-zabawy muzyczno- ruchowe ułatwiające przypomnienie :,, To jestem ja”, ,,Witaj..jak się masz”, ustawianie się w kole, naśladowanie ruchów nauczyciela,
- Zabawa muzyczno-ruchowa ,,Zatańcz jak miś” z wykorzystaniem maskotki
-zabawy z chustą animacyjną ,, kto ma na imię…wchodzi pod chustę”
- ,,Spacerkiem po naszej sali „– zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem sali zabaw,oznaczenie kącików
- Przedszkole drugim domem” oglądanie pomieszczeń przedszkolnych, ustalanie zasad związanych z COVID 19

-zabawa ,,Porządkujemy zabawki „– ustalanie zasady odkładania zabawek na stałe miejsca w sali,

- ,,Wieża z klocków”-zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne: budowanie konstrukcji z wybranych klocków,

-,,Mały zuch”- słuchanie opowiadania G. Gąsienicy, odpowiadanie na pytania nauczyciela,

-zabawy ruchowo-naśladowcze ,,Kto jest zuchem”

-zabawa percepcyjna ,,worek z zabawkami”- rozpoznawanie dotykiem

-Zabawa paluszkowa do wiersza T. Blaszczyk ,,Dzielny przedszkolak”

-zabawa w parach ilustrująca treść piosenki ,,zabawa z kolegą” G. Gąsienicy

,,spacer z gąsiennicą”- zabawa mobilizująca do ustawiania się do wyjścia, powierzanie odpowiedzialnej roli
-zabawa z piłką w kole ,,Ja jestem….” – utrwalanie imion kolegów,
-zabawa plastyczna integracyjna ,,nasze słoneczniki”- odbijanie dłoni, podpisywanie imion,

-,,Pajacyk Antek”- opowiadanie z elementami ćwiczeń buzi i języka
-zabawy na podwórku przedszkolnym, przebywanie w pobliżu nauczyciela,

-zabawa klasyfikacyjna ,,Rzeczy z naszej sali”-wyszukiwanie i przydzielanie wg oznaczenia

-zabawa matematyczna ,, Mały- duży”-porównywanie i klasyfikowanie wg wielkości,

- opowieść słowno-ruchowa ,,dzień w naszej sali”,

-zabawa ,,Wyciszanka” G. Gąsienicy,

-zabawy ruchowe ,, statki piratów.

II Temat bloku: Bezpieczna droga do przedszkola

III Temat bloku: W przedszkolu wesoło się bawimy i ważnych zasad się uczymy.

-,, Idzie Julcia do przedszkola”- sluchanie ilustrowanej muzycznie bajki E. Stadtmiller,

- kąciki zabaw- zachęcanie w szczególności nowych dzieci do zabaw swobodnych w kącikach tematycznych,

-,,Cichutko”- wprowadzenie piosenki wyciszanki przed zajęciami,

- ,,Misiowe powitanie”- podawanie ręki na powitanie i do przedstawienia się imieniem, wykorzystanie pacynki,

-Zabawa tradycyjna ,,Ulijanka”,

-zabawa kołowa z rymowanką ,,na powitanie” G. Gąsienicy,

-zabawa w parach przy piosence ,, tańczy z lalką miś”,

- zabawa ruchowa ,,moi koledzy”- różne sposoby przywitania się,

-,,Zasady maluchów”-wysłuchanie fragmentów wiersza G. Gąsienicy, wyjaśnianie czym są zasady, wyszukiwanie odpowiednich obrazków, ustalenie kodeksu grupowego,

-,,Jesteśmy przedszkolakami”- nauka krótkiego wierszyka ilustrowanego gestami,

- ,,Po co potrzebny jest odpoczynek”- rozmowa inspirowana fragmentami opowiadania E. Piotrowskiej ,,Tupcio, Chrupcio, przedszkolak na medal”,

- ćwiczenia ortofoniczne,, Przedszkolne zabawki”- wydawanie odgłosow charakterystycznych dla danej zabawki,

-,,Bawiły się dzieci paluszkami”- zabawa paluszkowa,

-,, Zgadnij o kim mówię”- zabawa dydaktyczna, uważne słuchanie i analiza tekstu słyszanego,

-zabawa matematyczna ,,Kolorowe przedszkole”- przypomnienie i utrwalenie podstawowych kolorów: czerwony, zielony, niebieski, żółty,

-ćwiczenia spostrzegawczości ,,jaka to zabawka”- rozpoznawanie na podstawie ujawnionego fragmentu,

-zabawa rytmiczno-ruchowa,,Bęc”- reagowanie na zmiany w muzyce,

-zabawa rytmiczna ,,kolorowy dywan”- reagowanie na sygnały umowne i sygnały nauczyciela,

-zabawa teatralna ,,zabawki z przedszkolnej szafki”- naśladowanie sposobów poruszania się,

-zagadki pantomimiczne ,,w przedszkolu”,

-,,czym się bawimy” –wykonanie zabawek z materiałów odpadowych,

-zabawy i ćwiczenia ruchowe : ,,jak piłeczka”, ,,skaczą nóżki”,

-zabawa uspokajająca w formie masażyku ,, droga do przedszkola”,

- zabawy i ćwiczenia aktywizujące ,,Lato”.

IV temat bloku: Co nam jesień z sadu niesie.
-
wzbogacanie wiedzy na temat zmian w przyrodzie zachodzących jesienią w oparciu o wycieczkę do ogrodu działkowego, spacery

-zapoznanie z wyglądem i nazwami owoców z polskich sadów, gromadzenie okazów w kąciku przyrody,
- zabawy słuchowe: ,,Jaki to owoc?”
- ,,znajdź ten owoc”-gra dydaktyczna, dobieranie obrazków do naturalnych eksponatów, umieszczenie ich w kąciku,
-zabawy inspirowane wierszem ,,Kosz Pani Jesieni” M. Brody- Bajak
- teatrzyk sylwet wg fragmentu bajki W. Sutiejewa ,,Jabłko”- układanie obrazków historyjki w ciągu przyczynowo-skutkowym, budowanie zdań, samodzielne opowiadanie całej akcji,

-rozwijanie czynności myślenia ,analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, układania rytmów w zabawie matematycznej ,,Owocowe szeregi”,

-wdrażanie do wykorzystywania zmysłów w poznawaniu otoczenia w zabawie z pudełkiem sensorycznym ,, Jaki to owoc?”
-kształtowanie prawidłowej mowy podczas gry logopedycznej ,,dwa kosze z owocami”, rymowanki logopedycznej ,,Jesienna bajka”

-zabawa paluszkowa ,,Pieski”
-zabawa badawcza,, co kryje wnętrze owocu”
-zagadki sensoryczne,, Owoce ”, określanie zapachu, smaku za pomocą wybranych zmysłów,
-wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe:,, Jabłuszka w koszyku”,,, Dokoła sadu”, ,, Zbieramy gruszki”,
- ćwiczenia w formie opowieści ruchowej,, Wycieczka do sadu”
- doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe: ,,Gorące ziemniaczki”, ,,Skaczące śliwki”,

- owoce –ulepianki z masy solnej, ćw. manualne
-,, owocowa sałatka” –bezpieczne posługiwanie się nożem, dbanie o higienę podczas pracy, określanie miejsca owoców w diecie i piramidzie żywienia,

- ćwiczenia z nożyczkami ,,Jabłko”

-zabawy ruchowe aktywizujące ,,w sadzie”.

Efekty uzyskane przez dziecko:

- zna imiona kolegów z grupy,

- porządkuje zabawki po skończonej zabawie,

- zna zasady zachowania związane sytuacją COVID19,

-zna podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z ruchem drogowym,

- naśladuje ruchy nauczyciela w zabawie,

- skupia uwagę na krótkim tekście czytanym,

-porównuje mały-duży,

- wskazuje części ciała i części garderoby,

- prawidłowo myje ręce,

-reaguje na sygnały w zabawach różnego typu,

-składa obrazek z puzzli,

-czerpie zadowolenie z zabaw ruchowych,

- zna kodeks grupowy,

-potrafi naśladować dźwięki w zabawach ortofonicznych,

- poprawnie odczytuje schematy ruchu,

- potrafi ułożyć historyjkę obrazkową i opowiedzieć jej przebieg,

- posługuje się nożyczkami.

W ramach nauczania języka angielskiego- cele

  • stworzenie atmosfery zabawy
  • motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych
  • wspomaganie rozwoju kompetencji komunikacyjnej dziecka
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, nowożytnym oraz jego chęci poznawania innych kultur.
  • Tematyka na miesiąc wrzesień:
  1. Hello, howareyou?
  2. What’syourname?
  3. My nam is….
  4. Colours (blue, yellow, red, green…)

-