RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE II

                                          

8.00 - 9.00     Schodzenie się dzieci: gry i zabawy wspomagające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań i pomysłów dzieci, ćwiczenia poranne,zajęcia plastyczne, rytmika, zajęcia rewalidacyjne, arteterapia.

9.00 -  9.40       Czynności higieniczno-samoobsługowe przygotowujące do posiłku Spożywanie  śniadania .Zajęcia rewalidacyjne.

9.40 -10.40   Zajęcia dydaktycze zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej dostosowane do wieku ,potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci (kształcenie i rozwijanie we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, rozwijanie różnorodnych aktywności dzieci; plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej ,językowej,matematycznej), zajęcia z języka angielskiego.

10.40-11.40   Gry i zabawy ruchowe na powietrzu ,spacery, wycieczki.

11.40-12.20   Zabiegi higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.Spożywanie posiłku .Zajęcia rewalidacyjne.

12.20-13.20   Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności: zajęcia organizowane przez nauczycielkę, zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, odpoczynek, bajko terapia,relaksacja ,gry i zabawy ruchowe,zabawy integracyjne oraz dowolne.

13.20-14.00     Zabiegi higieniczne przed posiłkiem. Spożywanie II dania. Zajęcia rewalidacyjne.

14.00-15.00     Gry i zabawy wg zainteresowań dzieci( indywidualne, grupowe), zajęcia teatralne, zajęcia rewalidacyjne.