RAMOWY   ROZKŁAD DNIA GRUPA III          

7.30-9.10 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dzieci, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dodatkowe.

9.10-9.40 – czynności higieniczno – porządkowe przed posiłkiem, spożywanie śniadania, wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w toalecie i przy stole.

9.40-10.10 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową.

10.10-10.40zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem pod kierunkiem nauczyciela.

10.40-11.40 – pobyt na powietrzu: zabawy zorganizowane i swobodne na podwórku przedszkolnym.

11.40-12.10 zabiegi higieniczne przed posiłkiem, spożywanie zupy, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.10-13.40 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową. Relaksacja (przy muzyce, przy bajkach czytanych przez nauczyciela lub na CD, z wykorzystaniem metody Knilla). Zajęcia zorganizowane, indywidualne i grupowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Utrwalanie treści programowych. Zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne.

13.40-14.10 zabiegi higieniczne przed posiłkiem, spożywanie II dania, wdrażanie do całościowego spożywania posiłku i próbowania potraw mniej lubianych.

14.10-15.00 gry i zabawy indywidualne i grupowe wspomagające rozwój dziecka, zabawy pod kierunkiem nauczyciela.

15.00 - 15.30 – zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci, rysowanie na wybrane tematy, zabawy konstrukcyjne, zabawy na podwórku przedszkolnym.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Zajęcia teatralne

j. angielski

j. angielski

Zajęcia plastyczne

religia

Zajęcia plastyczne

Zajęcia teatralne

religia