Realuzujemy projekt „Kultura bez barier” współfinansowany w ramach konkursu „Bardzo Młoda Kultura – 2019-2021- Opolskie”.

Kolejnym  działaniem w ramach projektu są warsztaty plastyczne z wykorzystaniem gipsu i surowców wtórnych , które odbyły się dnia 22 września.

Dzisiaj w przedszkolu sprzątaliśmy nasze podwórko. Dzieci z ochotą przystąpiły do tego działania. Wcześniej przypomnieliśmy sobie zasady segregacji śmieci i powód: dlaczego to robimy? Nasze starszaki już wiedzą, że w ich rękach leży przyszłość naszej planety i jeżeli jej nie posprzątają, będą musiały żyć w brudnym środowisku. A tego z całą pewnością nie chcą.

Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.

Jego celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

W trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling a także sprzątamy nasze przedszkolne podwórko.

( D.Włodarczyk)

 

       Dzień Przedszkolaka to bardzo ważne święto podczas którego przypominamy dzieciom o ich podstawowych prawach np. do wyrażania siebie, do zabawy i przyjaźni oraz życia w szczęściu i poczuciu akceptacji. W dzisiejszym dniu dzieci spędziły dużo czasu na zabawie w ogródku. Były skoki i podskoki, szaleństwa z chustą animacyjną i tzw.makaronami. Nie zabrakło również tańców i szaleństw do muzyki.     (Joanna Dolla- Morawiak)