Konsultacje telefoniczne  z nauczycielem   -  w każdy poniedziałek i czwartek w  godz. 15.30-17.00

 

 

RADA RODZICÓW - od miesiąca października - składka 30 zł miesięcznie. Przelewamy na konto Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Brzegu nr: 29 8863 0009 2000 0022 7579 0001

Tytuł przelewu - Imię i nazwisko dziecka, grupa, dopisek - składka Rada Rodziców.

 

 

Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie (np. poprzez grupę na Whatsapp).