Ramowy plan dnia dla grupy IV w roku szkolnym 2020/2021

6.30-9.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dzieci, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, WWR, zajęcia dodatkowe.

9.00-9.30 – czynności higieniczno – porządkowe przed posiłkiem, spożywanie śniadania, wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w toalecie i przy stole.

9.30-10.00 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową, religia.

10.00-10.30 – zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem pod kierunkiem nauczyciela.

10.30-11.30– pobyt na powietrzu:zabawy zorganizowane i swobodne na podwórku przedszkolnym.

11.30-12.00zabiegi higieniczne przed posiłkiem, spożywanie zupy, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.00-13.30zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową. Relaksacja (przy muzyce, przy bajkach czytanych przez nauczyciela lub na CD, z wykorzystaniem metody Knilla). Zajęcia zorganizowane, indywidualne i grupowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Utrwalanie treści programowych. Zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne. Zajęcia rewalidacyjne, WWR.

13.30-14.00zabiegi higieniczne przed posiłkiem, spożywanie II dania, wdrażanie do całościowego spożywania posiłku i próbowania potraw mniej lubianych.

14.00-15.00gry i zabawy indywidualne i grupowe wspomagające rozwój dziecka, zabawy pod kierunkiem nauczyciela, zajęcia rewalidacyjne, WWR.

15.00 - 16.30– zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci, rysowanie na wybrane tematy, zabawy konstrukcyjne, zabawy na podwórku przedszkolnym.