RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

 8.00-9.00

schodzenie się dzieci, zabawy i zajęcia wprowadzające do realizacji podstawy programowej, gry planszowe; zaj. rewalidacji indywidualnej, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym indywidualnego wsparcia edukacji i rozwoju; zajęcia plastyczne, zabawy rytmiczne; ćwiczenia poranne; czynności porządkowe i higieniczne;

 9.00 – 9.30
śniadanie, kulturalne zjadanie posiłku, próbowanie potraw ,mniej lubianych     
 9.30 – 10.30
zajęcia edukacyjne realizowane wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela z uwzględnieniem różnej aktywności dzieci: umysłowej, słownej, muzycznej; plastycznej, ruchowe
10.30 – 11.30
pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery; swobodne zabawy w sali, zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne itp.
 11.30 – 12.00
zabiegi higieniczne, I danie – zupa, kulturalne zjadanie posiłku, próbowanie potraw ,mniej lubianych            
 12.00 – 13.30
relaks: czytanie bajek przez nauczyciela, słuchanie opowiadań na CD,grupowe zajęcia specjalistyczne, zajęcia w ramach ppp; religia, zabawy z językiem angielskim, zabawy swobodne wg inicjatywy dzieci, zabawy zorganizowane, utrwalenie wiadomości
13.30 – 14.00
zabiegi higieniczne, obiad II danie, kulturalne zjadanie posiłku, próbowanie potraw ,mniej lubianych             
 14.00 – 15.30
zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, bezpieczna zabawa na urządzeniach ogrodowych, zajęcia rewalidacji indywidualnej, utrwalenie poznanych wiadomości, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym indywidualnego wsparcia edukacji i rozwoju, swobodne aktywności dzieci wg własnych zainteresowań pod nadzorem nauczyciela; rozchodzenie się dzieci