Arteterapia czyli "Terapia przez sztukę", a także "Terapia przez twórczość". Zajęcia te w naszym przedszkolu prowadzone są dwa razy w tygodniu przez p. Marzenę Duszeńko. Arteterapia polega na wydobywaniu z dzieci sił oraz energii, które pomagają im we własnym rozwoju, poszukiwaniu motywacji do procesu twórczego, będącego bezpiecznym i akceptowanym sposobem wypowiedzi trudnej do opisania słowami. Pozwala odzwierciedlić problemy i negatywne emocje tkwiące w dziecku. Obserwując dziecko podczas rysowania lub malowania oraz oglądając "produkt końcowy" możemy dowiedzieć się o jego potrzebach.

Głównymi celami arteterapii rozumianej jako terapia przy pomcy sztuk plastycznych to :

  • diagnoza pozwalająca rozpoznać potrzeby emocjonalne, poznawczo – rozwojowe oraz możliwości manualne u dzieci;

  • terapia polegająca na wzroście zdolności percepcyjno – poznawczych, emocjonalno – społecznych, socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu możliwości manualnych;relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji. (M.Duszeńko)