Muzykoterapia czyli jedna z form psychoterapii, w której podstawowym środkiem oddziaływania terapeutycznego jest muzyka prowadzona jest dwa razy w tygodniu przez panią Marzenę Duszeńko. Muzykoterapia stanowi niezwykle cenną metodę w pracy z dzieckiem. W istotę muzykoterapii wpisana jest kreatywność, co oznacza, iz jest w stanie rozbudzić twórczą aktywność dziecka, wzbogacając tym samym jego życie wewnętrzne, psychikę oraz intelekt. Muzykoterapia wykorzystuje przede wszystkim mowę, śpiew, ruch, grę na instrumentach, jak również swobodne słuchanie utworów muzycznych itp.

Celem muzykoterapii jest ujawnienie i odreagowanie emocji, zmiana nieprawidłowych zachowań, integracja w grupie, poszerzanie wrażliwości, nauczenie relaksacji, aktywizacja oddechowa, psychiczna, ruchowa, budowanie pozytywnej samooceny, wzrost pewności siebie, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, zmniejszanie napięcia psychoruchowego, pozimu lęku, pobudzanie ekspresji własnych uczuć. Terapia muzyką pomaga też dzieciom nieśmiałym. (M.Duszeńko)