Zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej .Objęte nimi są wszystkie dzieci. Zajęcia prowadzone są przez p. Izabelę Gawlas. Podstawowym ich celem jest umożliwienie dzieciom nawiązania komunikacji werbalnej poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach działalności dziecięcej a przede wszystkim poprzez zabawę-jedną z podstawowych potrzeb dzieci w tym wieku. Przekazywane treści są tak dobrane, aby odpowiadały zarówno rozwojowi jak i potrzebom oraz zainteresowaniom dzieci i uporządkowane są wokół bloków tematycznych. Zakres tematów dotyczy bezpośredniego, najbliższego otoczenia przedszkolaków i ich codziennych doświadczeń. Metody i techniki stosowane na zajęciach polegają na łączeniu produkcji językowej z czynnościami motorycznymi. Poprzez zapewnienie dzieciom atmosfery akceptacji i różnorodnych form działań stwarza się warunki sprzyjające odkrywaniu świata- jego różnorodności kulturowej i językowej, wykorzystując jednocześnie naturalne predyspozycje dziecka do rozwijania umiejętności językowych i kompetencji komunikacyjnych.