Konsultacje telefoniczne  z nauczycielem   -  w każdy

RADA RODZICÓW - od miesiąca października - składka 30 zł miesięcznie. Przelewamy na konto Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Brzegu nr: 29 8863 0009 2000 0022 7579 0001

Tytuł przelewu - Imię i nazwisko dziecka, grupa, dopisek - składka Rada Rodziców.

Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie (np. poprzez grupę na Whatsapp).

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI TRZYLETNICH – WRZESIEŃ

Oprac. M. Piskorska

Temat kompleksowy:

 1. 1.W PRZEDSZKOLU
 2. 2.DROGA DO PRZEDSZKOLA
 3. 3.OTO JA
 4. 4.OWOCE

 

 1. 1.W PRZEDSZKOLU
 • „W szatni” – odnajdowanie swojej szafki z rzeczami; krzesełka, podejmowanie prób samodzielnego przygotowania się i zgłaszania się do N. w trakcie przygotowań do wyjścia na plac zabaw.
 • „Poznaję plac zabaw” – zabawy na przedszkolnym placu zabaw; poznanie miejsca i sprzętu terenowego, nazywanie go.
 • „Kto ukrył się w pudełku?” – zabawa spostrzegawcza.
 • „Balonik” – zabawa integracyjna; wytwarzanie miłej i radosnej atmosfery; budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
 • Poranne zabawy ruchowe .
 • „To ja” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Trzylatku” – zabawa z elementem spostrzegawczości w oparciu o wiersz I. Salach; poznawanie pomieszczeń w przedszkolu.
 • „Balonik” – popularna i tradycyjna zabawa integracyjna; wytwarzanie miłej i radosnej atmosfery; budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
 • „Skarby przedszkolaka” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence (sł. S. Szuchowa, muz. F. Rybicki); wprowadzenie stałego sygnału dźwiękowego oznaczającego zbiórkę.
 • „Gimnastyka języka” – zabawa usprawniające pracę narządów mowy w oparciu o tekst G. Wasilewicz.
 • „Duże dzieci” – zabawa ruchowa ze wspięciem na palce i uniesieniem rąk w górę.
 • „Znaczek przedszkolaka” – zabawa z elementami spostrzegawczości słuchowej oparciu o tekst B. Formy.
 • „Nie odchodź” – zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zwrócenie uwagi na zakaz oddalania się z wyznaczonego terenu.
 • „Pudełko przedszkolaka” – zabawa dydaktyczna matematyczna; kształtowanie pojęć duży, mały.
 • „Wyścigi znaczków” – zabawa spostrzegawcza; rozpoznawanie takiego samego znaczka w różnych formatach.
 • „Gdzie jest mój znaczek?” – zabawa spostrzegawcza; odszukiwanie swoich znaczków w różnych miejscach w przedszkolu.
 • „Przedszkolne zabawki” – oglądanie wybranego przez N. sprzętu terenowego na placu przedszkolnym; omówienie zasad korzystania z tego sprzętu.
 • „Ukryte zabawki” – zabawa spostrzegawcza; odkładanie zabawek w wyznaczone miejsce i ich poszanowanie.
 • „Nasze zabawki” – zabawa spostrzegawcza i orientacyjna; wyszukiwanie na obrazku wskazanych elementów (zabawek).
 • „Kolorowe piłki” – malowanie palcami; poznawanie kształtu koła.
 1. 2.DROGA DO PRZEDSZKOLA
 • „Domy” – konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.
 • „Balonik”, „Kółko graniaste” – zabawa integracyjna.
 • Poranne zabawy ruchowe.
 • Zabawy ruchowo - naśladowcze
 • „Do domu” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną.
 • „Co słychać na ulicy?” – zabawa spostrzegawcza; rozpoznawanie i nazywanie dźwięków różnych pojazdów.
 • „Zając Tup”- wprowadzenie gry na bębenku.
 • „Po równiutkiej dróżce” – zabawa ruchowa równoważna.
 • „Sygnalizator” – poznawanie kształtu koła; układanie w odpowiednim układzie kolorowych kół w oparciu o wiersz A. Maćkowiaka.
 • „Koło za kołem” – zabawa naśladowcza; rozróżnianie i określanie wielkości;
 • Światła sygnalizatora – ćwiczenia grafomotoryczne w oparciu o tekst D. Gellnerowej; kolorowanie kół kredkami
 • „Czerwone –stój, zielone- idź!” – zabaw bieżna.
 • „Podrzuć, turlaj” – zabawy obręczami na przedszkolnym placu zabaw.
 • „Układam zebrę” – zabawa patykami i kamieniami podczas pobytu na świeżym powietrzu; kształtowanie spostrzegawczości w trakcie układania rytmu: patyk, kamień, patyk, kamień itd.
 • „Maszerują dzieci” – zabawa usprawniająca motorykę i koordynację ruchowo-słuchową według M. Barańskiej.
 • „Zebry i ślimaki” – zabawa ruchowa bieżna.
 • „Skarby przedszkolaka” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence (sł. S. Szuchowa, muz. F. Rybicki); wprowadzenie stałego sygnału dźwiękowego oznaczającego zbiórkę.
 • „Gimnastyka języka” – zabawa usprawniające pracę narządów mowy w oparciu o tekst G. Wasilewicz.
 • „Duże dzieci” – zabawa ruchowa ze wspięciem na palce i uniesieniem rąk w górę.
 1. 3.OTO JA
 • „Kotek się uczy” – słuchanie wiersza S. Szuchowej; nazywanie części ciała poprzez porównanie z postacią pluszowej zabawki.
 • „Moje małe rączki” – zabawa słuchowo-ruchowa w oparciu o tekst rymowanki.
 • „Rękawiczka i ręka” – zabawa naśladowcza; kształtowanie umiejętności wyrażania swoich emocji i doświadczeń.
 • „Witam cię” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
 • „Moje ręce” – odciskanie śladów dłoni
 • „Na miejsce!” – zabawa spostrzegawcza; kształtowanie umiejętności identyfikacji i poprawiania błędów.
 • „Tańcz ze mną” – zabawy przy piosence
 • Poranne zabawy ruchowe.
 • „Stonoga” – zabawa ruchowo-słuchowa.
 • „Ręka – noga” – zabawa bieżna.
 • „Ręka do ręki, noga do nogi” – zabawa ruchowa na przedszkolnym placu zabaw.
 • „Słuchamy” – rozpoznawanie i nazywanie dźwięków z otoczenia w trakcie zabaw na przedszkolnym placu zabaw.
 • „Naprawiamy misia” – zabawa naśladowcza w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego; rozróżnianie i nazywanie części ciała; przestrzeganie zasady dbania o zabawki.
 • „Skarby przedszkolaka” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence (sł. S. Szuchowa, muz. F. Rybicki); wprowadzenie stałego sygnału dźwiękowego oznaczającego zbiórkę.
 • „Gimnastyka języka” – zabawa usprawniające pracę narządów mowy w oparciu o tekst G. Wasilewicz.
 • „Duże dzieci” – zabawa ruchowa ze wspięciem na palce i uniesieniem rąk w górę.
 1. 4.OWOCE
 • „Złote jabłuszko” – zabawa w kole według M. Barańskiej.
 • „Cztery jabłuszka” – rozmowa w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego; rozpoznawanie jabłka; poznawanie jego cech, degustacja.
 • „Idzie ścieżką miś” – zabawa badawcza na podstawie tekstu popularnej rymowanki; podawanie cech jabłek poprzez oglądanie z wykorzystaniem lupy.
 • „Moje jabłko” – próby formowania kuli z plasteliny (masy solnej, modeliny); rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • „Ścieżką do sadu” – zabawa naśladowcza z wykorzystaniem wiersza.
 • „Jabłko, czy gruszka?” – zabawa badawcza; polisensoryczne poznawanie otoczenia; rozróżnianie jabłka i gruszki.
 • „Owoce” – zabawa dydaktyczna; klasyfikowanie obrazków według jednej cechy – „do jedzenia”
 • „Pac, gruszka do fartuszka”– zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence (sł. S. Karaszewski, muz. A. Szaliński).
 • Poranne zabawy ruchowe.
 • „Gruszka – hop, do fartuszka!” – zabawa z celowaniem na świeżym powietrzu.
 • „Zrywamy gruszki” – zabawa ruchowa ze wspięciem na palce.
 • „Koło – nie koło” – zabawa dydaktyczna z figurami geometrycznymi; kształtowanie pojęcia koło; rozpoznawanie go wśród innych kształtów; kształtowanie umiejętności określania wielkości przedmiotów; kształtowanie umiejętności stosowania pojęć: koło, duże, małe.
 • „Toczy się gruszka, śliwka, jabłko” – zabawy z elementem toczenia na placu zabaw.
 • „Przed posiłkiem – mycia chwilka” – słuchanie i rozmowa o myciu rąk przed jedzeniem w oparciu o wiersz B. Piergi.
 • „Ślady do…” – ćwiczenie spostrzegawczości; wdrażanie do zdrowego stylu życia.
 • „Owocowy kosz” – zabawa badawcza, polisensoryczna; rozpoznawanie i podawanie nazw różnych owoców, poznawanie nowych smaków i zapachów.
 • „Jabłko” – próby rysowania koła (lub malowanie palcami z wykorzystaniem farb plakatowych)
 • „Gimnastyka buzi i języka”.
 • „Do kosza” – zabawa z elementem rzutu na placu zabaw; kształtowanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej.
 • „Wysoko-nisko” – zabawa ruchowa ze wspięciem na palce.
 • „Szukamy owoców” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych na placu zabaw.
 • „Owocowe memory” – zabawa spostrzegawcza; kształtowanie umiejętności rozpoznawania owoców i szybkiego podawania ich nazw.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 • „Gruszki – jabłka” – zabawa bieżna.