RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE I

7.30-9.00       Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy wspomagające rozwój psycho- fizyczny.

9.00-9.45       Czynności higieniczne, śniadanie. Wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w  toalecie i przy stole.

9.45-10.00     Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze przystosowane do wieku i zainteresowań dzieci

10.00-10.30   Zabawy kierowane, indywidualne i grupowe z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań przedszkolaków.

10.30-11.30   Pobyt na powietrzu (  zabawy zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym)            

11.30-12.00   Zabiegi higieniczne, dalsze wdrażanie do samoobsługi. Spożywanie zupy.

12.00-13.00   Odpoczynek, wyciszenie dzieci przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej lub lekturze .

13.00-13.30   Zabawy kierowane, indywidualne i grupowe.

13.30-14.00   Zabiegi higieniczne przed posiłkiem. Spożywanie drugiego dania.

14.00-16.00   Gry i zabawy indywidualne i grupowe.