Szanowni Radzice,

 

Poniżej są umieszczone procedury wraz z załącznikami, które regulują zasady pracy przedszkola w czasie pandemii wirusa COVID-19:

  1. Procedura funkcjonowania i bezpieczeństwa PP 7 Integracyjnego w czasie pandemii
  2. Załącznik nr 1 "Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka..."
  3. Załącznik nr 2 "Deklaracja zgłoszenia dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego"

Przedszkole jest czynne

od poniedziałku do piątku

w godzinach 6.30- 16.30

Realizacja podstawy programowej

odbywa się w godzinach :

w godzinach 9.00 – 14.00

 PODZIAŁ NA GRUPY

Dzieci przydzielone są do grup zbliżonych wiekowo, których liczebność nie przekracza 20 osób
W roku szkolnym 2019/ 2020 pracę opiekuńczo-wychowawczo -dydaktyczną realizują
w grupach następujący nauczyciele:

      Grupa I (dzieci 3 letnie)mgr Joanna Grudzońska, mgr Barbara Krzyżanowska, mgr Marta Muzyka, mgr Małgorzata Palus ,wraz z pomocami nauczyciela – Małgorzata Budzowska, Anna Gulczyńska,  Ewą Mihułka. KONSULTACJE - wtorek 16.00-16.30

Grupa II (dzieci 4 letnie) - mgr Anna Banasiuk, mgr Marta Muzyka, mgr Maria Wołoszyńska,  wraz z pomocami nauczyciela –    Danuta Andruchów, Katzrzyna Scelina, Małgorzata Zawada. KONSULTACJE - wtorek 15.00-15.30

Grupa III (dzieci 4  letnie) - mgr Justyna Harat, mgr Aleksandra Czarnota, , mgr Barbara Krzyżanowska,  wraz z pomocami nauczyciela –    Dorota Rybacka, Anna Gulczyńska i Małgorzata Zawada. KONSULTACJE - wtorek 15.30-16.00

Grupa IV (dzieci 5 letnie) – mgr Ilona Palińska,  mgr Danuta Włodarczyk, mgr Elżbieta Kownacka,  Kownacka,      wraz z pomocą nauczyciela – Ewa Radziwołek, Elżbieta Dziumak, Beata Wojtkowska. KONSULTACJE - wtorek 16.00-16.30

Grupa V (dzieci 6 letnie) mgr Magdalena Piskorska,  mgr Marzena Duszeńko,gr Barbara Krzyżanowska wraz z pomocą nauczyciela Beatą Frańczak, Małgorzatą Puchelak i Beatą wojtkowską. KONSULTACJE - wtorek 15.30-16.00

 

Zajęcia specjalistyczne i dodatkowe prowadzą:

Zajęcia z języka angielskiego –  mgr Barbara Krzyżanowska

Zajęcia plastyczne – mgr Małgorzata Palus

Gimnastyka korekcyjna i terapia ruchowa – mgr Maria Kwarciak

Terapia logopedyczna –  mgr Małgorzata Rudyk

Art. – Anna Banasiuk

Muzykoterapia – mgr Marzena Duszeńko 

Terapia psychologiczna- Patrycja

 

ORGANIZACJA POSIŁKÓW

 

W organizacji pracy naszego Przedszkolu wprowadzono podział posiłków

(zmiana wprowadzona na życzenie Rodziców i dostosowana do naturalnego rytmu dnia i potrzeb Dzieci) 

  1. 9 00 – śniadanie
  2. 1130 - obiad (zupa)
  1. 13. 40 – obiad (II danie)

 

 

 

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA:

Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

Aktu założycielskiego;

Statutu Przedszkola

 ORGANY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD PRZEDSZKOLEM: 

  1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Brzeg
  2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolskie Kuratorium Oświaty